Typklassenverzeichnis

kW

PS

ccm

Typ

WRX STI (V1)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

221

300

2457

V1

WRX STI

7106

ADH

19

29

26

kW

PS

ccm

Typ

LEVORG (V1)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

125

170

1600

V1

LEVORG

7106

ACX

18

24

23

kW

PS

ccm

Typ

Impreza (G4)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

84

114

1600

G4

IMPREZA 1.6

7106

ACV

18

24

21

110

150

1995

G4

IMPREZA 2.0

7106

ADK

18

24

21

kW

PS

ccm

Typ

XV (G4)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

84

114

1600

G4

XV 1.6i

7106

ACS

18

21

21

110

150

1995

G4

XV 2.0i

7106

ACT

18

21

21

108

147

1998

G4

XV 2.0D

7106

ACU

18

21

21

kW

PS

ccm

Typ

BRZ (ZC)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

147

200

1998

ZC

BRZ

7106

ADB

18

28

23

kW

PS

ccm

Typ

Forester (SJ)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

110

150

1995

SJ

FORESTER 2.0X

7106

ADE

16

21

23

177

240

1998

SJ

FORESTER 2.0XT

7106

ADG

16

21

23

108

147

1998

SJ

FORESTER 2.0D

7106

ADF

16

21

23

kW

PS

ccm

Typ

Outback (B6)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

129

175

2498

B6

OUTBACK 2.5i

7106

ADI

17

25

23

110

150

1998

B6

OUTBACK 2.0D

7106

ADJ

17

26

23