Pressezentrum

 


Typklassenverzeichnis

kW

PS

ccm

Typ

WRX STI (V1)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

221

300

2457

V1

WRX STI

1842

AAM

18

29

27

kW

PS

ccm

Typ

LEVORG (V1)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

125

170

1600

V1

LEVORG

1842

AAL

17

24

24

kW

PS

ccm

Typ

Impreza (G5)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

84

114

1600

G5

IMPREZA 1.6

1842

AAO

16

21

23

110

150

1995

G5

IMPREZA 2.0

1842

AAP

16

21

23

kW

PS

ccm

Typ

XV (G5)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

84

114

1600

G5

XV 1.6i

1842

AAQ

17

21

22

115

156

1995

G5

XV 2.0i

1842

AAR

17

21

22

kW

PS

ccm

Typ

BRZ (ZC)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

147

200

1998

ZC

BRZ

1842

AAN

18

28

25

kW

PS

ccm

Typ

Forester (SJ)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

110

150

1995

SJ

FORESTER 2.0X

1842

AAI

15

21

25

177

240

1998

SJ

FORESTER 2.0XT

1842

AAK

15

21

25

108

147

1998

SJ

FORESTER 2.0D

1842

AAJ

15

21

25

kW

PS

ccm

Typ

Outback (B6)

HSN

TSN

KH

VKN

TKN

129

175

2498

B6

OUTBACK 2.5i

1842

AAA

18

25

25